Arsip Tag: Amru bin Al Ash

Amr bin Ash Radiallahu Anhu Sang Pembebas Mesir

Amr bin Ash Radiallahi Anhu – Pembebas Mesir Dari Cengkeraman Romawi

Kehidupan awal Amr bin Ash Radiallahu Anha

Amr Bin Ash - Sang Pembebas Mesir

Amr Bin Ash – Sang Pembebas Mesir

Amr milik Bani Sahm klan dari Quraisy. Dengan asumsi dia lebih dari sembilan puluh tahun ketika ia meninggal, ia dilahirkan sebelum 573. Dia adalah anak dari Layla binti Harmalah alias “Al-Nabighah”. Sebelum karir militernya, Amr adalah seorang pedagang, yang telah menemani kafilah sepanjang rute perdagangan komersial melalui Asia dan Timur Tengah, termasuk Mesir. Amr bin  Ash lahir di Mekkah, Saudi dan meninggal di Mesir. Dia adalah seorang pria, sangat cerdas yang berasal dari bangsawan Quraisy tersebut. Dia berjuang dengan Quraisy terhadap Islam dalam beberapa pertempuran. Dia pergi untuk melawan Muslim ketika ia melihat mereka berdoa dengan nabi, dia sangat tertarik dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Dia bertekad memusuhi Islam. Sebenarnya dia Quraisy utusan kepada Negus, penguasa Abyssinia. Begitu ia masuk Islam dengan Khalid bin al-Walid, ia menjadi komandan besar perang demi Islam. Masjid Amr bin Ash adalh masjid pertama di Afrika, dibangun di bawah perlindungan Amr bin Ash. Dia datang ke Mesir sebagai panglima tertinggi pasukan Khalifah di 640 AD. Lanjut membaca