Arsip Tag: istri al abbas

Ummu Fadhl – Wanita Kedua Masuk Islam

Jika kita membaca sirah Nabi Muhammad S.A.W, maka akan kita mengenalinya. Meskipun tidak terkenal seperti para sahabat yang termasuk dalam Qutlatul Ulaa (kumpulan sahabat terawal Islam), beliau merupakan serikandi yang mampu menginspirasi semua orang yang beriman, baik lelaki mahupun perempuan.

Siapakah Ummu Fadhl

Nama beliau adalah Lubabah binti al-Haris bin Huzn bin Bajir bin Hilaliyah. Beliau adalah Lubabah al-Kubra, ia dikenal dengan kuniyahnya (Ummu Fadhl) dan juga dengan namanya mereka kenal. Ibu dari Lubabah r.ha adalah Khaulah binti `Auf al-Qurasyiyah. Ummu Fadhl adalah salah satu dari empat wanita yang dinyatakan keimanannya oleh Rasulullah SAW. Keempat wanita tersebut adalah Maimunah, Ummu Fadhl, Asma` dan Salma.

ummu fadhl

Adapun Maimunah adalah Ummul Mukminin r.ha saudara kandung dari Ummu Fadhl. Sedangkan Asma` dan Salma adalah kedua saudari dari jalan ayahnya sebab keduanya adalah putri dari `Umais.

Ummu Fadhl r.ha adalah istri dari Abbas, paman Rasulullah SAW., dan ibu dari enam orang yang mulia, pandai dan belum ada seorang wanitapun yang melahirkan laki-laki semisal mereka. Mereka adalah Fadhl, Abdullah al-Faqih, Ubaidullah al-Faqih, Ma`bad, Qatsam dan Abdurrahman. Tentang Ummu Fadhl ini Abdullah bin Yazid berkata, Tiada seorangpun yang melahirkan orang-orang yang terkemuka, Yang aku lihat sebagaimana enam putra Ummu Fadhl
Putra dari dua orang tua yang mulia, Pamannya Nabiyul Musthafa yang mulia, Penutup para Rasul dan sebaik-baik rasul.

Lanjut membaca