Arsip Tag: pengertian keputusan

Pengertian Keputusan

Beberapa pengertian keputusan yang dikemukakan para ahli dijelaskan sebagai berikut:

pengertian keputusan

pengertian keputusan

Pengertian Keputusan Menurut Ralph C. Davis (2002)

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula.

Lanjut membaca