Arsip Tag: Sahabat Khalid bi Walid

Khalid bin Walid Sang Pedang Allah

Sahabat Nabi: Khalid bin Walid – Sang Pedang Allah yang Terhunus

Oleh: Fairuz el Said

Khalid bin Walid Sang Pedang Allah“ORANG seperti dia, tidak dapat tanpa diketahui dibiarkan begitu saja. Dia harus diincar sebagai calon pemimpin Islam. Jika dia menggabungkan diri dengan kaum Muslimin dalam peperangan melawan orang-orang kafir, kita harus mengangkatnya kedalam golongan pemimpin”

Demikian keterangan Nabi ketika berbicara tentang Khalid bin sebelum calon pahlawan ini masuk Islam.

Khalid bin Walid: Masa Awal

Khalid bin Walid Sang Pedang Allah - BiografiKhalid bin Walid  dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia angglota suku Bani Makhzum, suatu cabang dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Walid dan ibunya Lababah. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi dari Khalid, adalah isteri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah dengan melalui suatu perawatan kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik.

Ayah Beliau bernama Walid, adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia sangat kaya. Dia menghormati Ka’bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali dua tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka’bah. Pada masa ibadah Haji dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina.

Lanjut membaca